5 مرحله ساده برای شارژ خلاقیت شما…

5 مرحله ساده برای شارژ خلاقیت شما… ترجمه اختصاصی مقاله مجله گول کست ByMaya KhamalaJuly 11, 2019 در دنیای تناقض ، تنش ، مبارزه و سردرگمی ، الهام گرفتن و ارائه ایده های جدید بسیار دشوار است – حتی جنون آمیز. گرچه این نگرانی ویژه ای برای ماست که باید برای امرار معاش خود خلاقیت

چگونه در پرسیدن سؤال بهتر باشیم (و چرا اهمیت دارد)

چگونه در پرسیدن سؤال بهتر باشیم ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت By Mark Victor Hansen , Crystal Dwyer Hansen | April 28, 2020  آیا در زندگی بهتر ، باهوش تر ، عاقل تر ، سریع تر و قوی تر می شوید؟ اگر نه ، چرا نه؟ وقتی سؤال می کنیم ، جوابها باعث می شود كه تلاش

نقاشـــی هدف

نقاشـــی هدف  ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت By Shawn Achor | April 28, 2020    من به عنوان بخشی از بورسیه تحصیلی نیروی دریایی ROTC ، تابستان را در آموزش های دانشگاهی در رشته های مختلف جنگی سپری کردم. یک هفته در طول تمرین ، من و همکارانم دعوت شدیم که به یکی از جواهرات تاج نیروی