پیشرولند چیست ؟

در راستای توسعه کسب وکارهای دیجیتال و انجام نقش حمایتی  از استارتاپ های دیجیتال کشور؛ مرکز نوآوری و شتابدهی کسب وکارهای دیجیتال پیشرولند راه اندازی شده است. 

اهداف ما چیست ؟

تماس با ما

شماره تماس مدیریت : 09129751308 

آدرس : قم شهرک قدس خیابان ولیعصر میدان مولوی 

ایمیل : pishrooland@gamil.com

کد پستی : 

گروه های زیر مجموعه

پیشروبوک (فروشگاه کتاب)،تیساشاپ،پیمه ،فروشگاه حضوری کتاب

رضایت بیمه

تولید بیمه نامه های عمر وبازنشستگی تکمیلی برای بیش از 200 نفر

همکاری مشترک

طراحی سایت ،سیستم فروش ، تربیت نماینده ، مدیریت پروژه

Clients Say

Testimonials

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

About our clients

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Elizabeth Sofia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Amelia Mia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Charlie Cooper WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Elizabeth Sofia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Amelia Mia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Charlie Cooper WordPress Dev.