پنج کار برای مربی عالی شدن !

پنج کار برای مربی عالی شدن !

ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت By John C. Maxwell | June 9, 2020

تدی روزولت روزی سگ کوچیکی داشت که همیشه در حال دعوا بود و همیشه لیس می زد. شخصی گفت: “سرهنگ ، او مبارز خیلی خوبی نیست.” روزولت پاسخ داد ، “اوه ، او مبارز خوبی است. او فقط یک قاضی ضعیف در مورد سگ ها است. ”

رهبران باید در مورد توانایی های دیگران قضاوت کنند و رهبران بیشتری را پیدا کنند و خوب بدانند که شخص در کجا قرار دارد و می داند که قرار است به کجا برود و آنچه در زمان رسیدن به آنجا می خواهد را فراهم کند.

نکته اصلی در هر مشاغل یا سازمانهای موفق این است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. اگر واقعاً می خواهید یک رهبر بزرگ باشید ، باید یک تیم عالی تشکیل دهید. بسیاری از افراد اشتباه می کنند که به این معنی است که آنها به پیروان احتیاج دارند و آنها معتقدند که کلید رهبری آنها پیروزی بیشتر است. اما بهترین رهبران خود را با دیگر رهبران محاصره می کنند. نه تنها بار آنها سبک می شود بلکه بینش آنها ادامه یافته و بزرگ می شود.

به همین دلیل است که من چنین معتقدی به قدرت مربیگری دارم. مربی کسی است که به واسطه تجربه و بینش خود دیگران را تدریس ، راهنمایی و بلند می کند. مربی کسی است که دارای سری پر از تجربه و قلبی سرشار از سخاوت است که آن چیزها را برای شخص دیگری گرد هم می آورد.

هر کجا که شما در سفر رهبری خود قرار داشته باشید ، شرط می بندم که شخصی کمی زودتر از خودش باشد که بتواند از مربیگری او استفاده کند. شما به آنها و خودتان مدیون هستید که این پیشنهاد را ارائه می دهند. اگر نتوانیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم ، نقطه موفقیت چیست؟

قضاوت در مورد اینکه چه کسی زمان و تجربه خود را با آنها به اشتراک می گذارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، زیرا بیشترین شانس تأمین ارزش را به تلاش شما خواهد داد. در اینجا چند راهنما برای انتخاب افراد مناسب برای مربیگری و توسعه وجود دارد:

1. افرادی را انتخاب کنید که فلسفه آنها شبیه به شما باشد.

دشوار خواهد بود کسی را توسعه دهید که ارزشهای شما خیلی متفاوت از خود شما باشد.

2. افرادی با توانایی بالقوه را که واقعاً به آنها اعتقاد دارید ، انتخاب کنید.

اگر به آنها ایمان ندارید ، زمان لازم را به آنها نمی دهید. و قبل از مدتها ، عدم اعتماد شما به آنها را تشخیص می دهند. از طرف دیگر ، اعتقاد به پتانسیل آنها باعث تقویت آنها خواهد شد. برخی از بزرگترین ورزشکاران حرفه ای کشور از دانشکده های کوچکی هستند که هیچ تبلیغی دریافت نمی کنند. راز مشاوره در هر زمینه ای این است که به یک فرد کمک کند تا جایی که مایل است به آنجا برود ، برسد.

3. آنچه نیاز دارند تعیین کنید.

تعیین آنچه رهبران بالقوه به آن نیاز دارند ، مستلزم بررسی نقاط قوت و ضعف آنها به صورت عینی است. نقاط قوت آنها نشان دهنده مسیرهایی است که برای طی کردن آنها لازم است و آنچه می توانند تبدیل شوند. نقاط ضعف آنها به ما نشان می دهد که چه چیزی برای بهبود آنها کمک می کنیم. تشویق آنها در نقاط قوت و کمک به آنها در غلبه بر نقاط ضعف آنها ، آنها را به سمت رسیدن به پتانسیل هایشان نزدیک تر می کند.

4- پیشرفت آنها را مرتبا ارزیابی کنید.

مردم به بازخورد ، به ویژه در مراحل اولیه رشدشان نیاز دارند.

بن فرانکلین گفت: “چشم استاد بیش از هر دو دستش کار بیشتری خواهد کرد.”

او می دانست که توانایی رهبران برای ارزیابی بزرگترین قدرت آنهاست. یک مربی صادق بی طرف خواهد بود.

5- متعهد ، جدی و در دسترس افرادی باشید که مربی آنها هستید.

توسعه رهبران بالقوه در اطراف شما بازتاب تعهد شما به آنها خواهد بود: تعهد ضعیف با توسعه ضعیف است. تعهد بزرگ با توسعه بزرگ برابر است.

با شخصی سازی سفرهای هر شخص از طریق مربی اختصاصیش ، به او کمک می کنید تا از پتانسیلهایشان نهایت استفاده کند. شما به آنها فرصتی می دهید تا هدف واقعی خودشان را کشف کنند. همچنین اگر بخشی از تیم شما باشند ، شما سهم آنها را از  سازمان خود به حداکثر می رسانید.

بیشتر افراد موافق هستند که پرورش برای رشد کودکان بسیار مهم است. با این حال ، آنها اغلب نمی توانند اهمیت آن را در محیط کار ببینند. آنها فرض می کنند رهبران بالقوه خود را پرورش می دهند. اگر ما به عنوان رهبر ، از رهبران بالقوه پیرامون خود تغذیه نکنیم ، آنها هرگز به انواع رهبرانی که می خواهیم تبدیل نمی شوند. همانطور که

رالف والدو امرسون گفت: “این یکی از زیباترین جبران این زندگی است که هیچ کس نمی تواند صادقانه تلاش کند بدون کمک به خودش به دیگری کمک کند.”