نقاشـــی هدف

نقاشـــی هدف 

ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت  |  

 

من به عنوان بخشی از بورسیه تحصیلی نیروی دریایی ROTC ، تابستان را در آموزش های دانشگاهی در رشته های مختلف جنگی سپری کردم. یک هفته در طول تمرین ، من و همکارانم دعوت شدیم که به یکی از جواهرات تاج نیروی دریایی برویم: یک ناوشکن اگیس.

این کشتی های خارق العاده اولین نوع خود بودند. فناوری آنها فراتر از درک کامل من است ، اما در سطح ابتدایی ، اینگونه کار می کنند: وقتی موشکی که از کشتی شلیک شده به هدف خود نزدیک می شود ، می توانست انرژی پراکنده ناشی از آن هدف را تشخیص دهد و هر دو را تنظیم کند. مسیر و حرکت آن بر اساس این داده ها است.

به این کار نقاشی هدف گفته می شد و این کشتی ها می توانستند این کار را با دقت باورنکردنی انجام دهند.

چرا اینو بهت میگم؟ زیرا نقاشی هدف دقیقاً همان کاری است که مغز شما باید هر زمان که بخواهد برای رسیدن به یک هدف انجام دهد ، انجام دهد.

مغز شما هدفمند است. هنگامی که شما یک هدف را تعیین می کنید ، ذهن شما به طور ناخودآگاه ارزیابی های زیادی را در مورد چگونگی رسیدن به آن هدف (نزدیکی) ، چقدر احتمال رسیدن به آن (اندازه هدف) و تلاش (نیرو) انجام می دهد. به آنجا بروید همانطور که به سمت هدف کار می کنید ، مغز شما دائماً در حال محاسبه و محاسبه مجدد این سه متغیر است.

ایجاد درک مثبت تر از اهداف ما می تواند درگیری ، تمرکز ، بهره وری و انگیزه ما را به طرز چشمگیری افزایش دهد و از این طریق سرعت دستیابی به آنها را افزایش دهد. در اینجا چگونه می توانید شروع به نقاشی هدف در زندگی خود کنید:

استراتژی 1: بزرگنمایی روی هدف (نزدیکی). 

تحقیقات نشان داده است که هر چه افراد به یک هدف نزدیک تر شوند ، کار سخت تر و سریع تر می شود. تمام کارهایی را که انجام داده اید و تمام گامهایی که تاکنون انجام داده اید را یادداشت کنید. یادآوری موفقیت های گذشته به مغز شما کمک می کند تا درک کند که به هدف نهایی نزدیک هستید.

استراتژی 2: هدف را بزرگنمایی کنید (احتمال موفقیت).

هرچه یک هدف بزرگتر ظاهر شود ، مغز شما بیشتر اعتقاد دارد که به آن ضربه خواهید زد. به شرایط فعلی خود نگاه کنید. آیا مناطقی وجود دارد که شما فکر می کنید  به دلیل اجرای حصارها دور از خانه نمی توان وارد خانه شد؟ به سادگی نرده ها را جابجا کنید تا به نظر راحت تر برسد.

استراتژی 3: محاسبه مجدد نیرو (انرژی مورد نیاز).

برای دستیابی به هر هدف ، سطح مشخصی از انرژی لازم است. هرچه مانع ذهنی  کمتر باشد سرعت شما به سمت موفقیت بیشتر می شود. تحقیقات نشان داده است که با تغییر درک خود از این موانع  ، می توانید سرعت خود را به سمت هدف خود تا 35 درصد افزایش دهید.