علی لهراسبی چه شبیه

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748680″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”45% 28%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

چه شبیه

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
علی لهراسبی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 17px 0px”]

آهنگساز
محمد لطفی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
حسین غمگین

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114564192/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

قدرت (کتاب سی ونهم)

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

برتراند راسل، زاده ی ۱۸ می ۱۸۷۲ و درگذشته ی ۲ فوریه ی ۱۹۷۰، فیلسوف، منطق دان، ریاضی دان، مورخ، جامعه شناس، برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات و فعال صلح طلب انگلیسی بود که در قرن بیستم زندگی می کرد. راسل در آغاز جوانی به مطالعه ی آثاری از «پرسی بیش شلی» روی آورد که این امر مسیر زندگی او را تغییر داد. او سپس به کالج ترینیتی در کمبریج رفت و در ریاضیات و فلسفه تحصیل کرد. او در سال ۱۹۰۱ «پارادوکس راسل» را کشف کرد و هفت سال بعد به عضویت انجمن سلطنتی علوم بریتانیا درآمد. 
 
 

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

نشر  خوارزمی

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

 راسل که این کتاب را در اواخر دهه ی 1930 و در زمانی می نوشت که اروپا به خاطر ایدئولوژی های افراطی چندپاره شده بود و جهان در آستانه ی جنگ قرار داشت، تصمیم گرفت تا «علمی نوین» را کشف کند تا معنای رویدادهای شوکه کننده ی زمانه و رویدادهای پیش رو را تبیین سازد. نتیجه ی این تصمیم راسل، کتاب قدرت شد؛ اثری ارزشمند که خود راسل آن را یکی از مهم ترین آثارش در نظر می گرفت.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

برتراند راسل استدلال می کند که قدرت، هدف غایی انسان است و به شکل ها و نمودهای مختلف، مهم‌ترین عنصر در شکل گیری و گسترش تمام جوامع است. راسل که این کتاب را در اواخر دهه 1930 و در زمانی می نوشت که اروپا به خاطر ایدئولوژی های افراطی چندپاره شده بود و جهان در آستانه جنگ قرار داشت، تصمیم گرفت تا «علمی نوین» را کشف کند تا معنای رویدادهای شوکه کننده زمانه و رویدادهای پیش رو را تبیین سازد. نتیجه این تصمیم راسل، کتاب «قدرت» شد؛ اثری ارزشمند که خود راسل آن را یکی از مهم ترین آثارش در نظر می گرفت.

مضمون این کتاب دربارهٔ کاربرد بیرحمانه قدرت در اروپای پیش از جنگ جهانی دوم است. نویسنده تلاش کرده‌است از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و همچنین نگاه فلسفی، بررسی موشکافانه و همه‌جانبه ای از ماهیت قدرت ارائه دهد. وی در فصول مختلف کتاب، صورتهای قدرت و همین‌طور قدرت از منظر روحانیون و پادشاهان را بررسی می‌کند، سپس به تبیین «قدرت برهنه» و «قدرت انقلابی» می‌پردازد و تأثیر ایدئولوژی را بر منشأ قدرت می‌سنجد. در فصول پایانی نیز تلاش می‌کند مقوله قدرت را از صافی اخلاق و صورت بندی‌های فلسفی بگذراند.

برتراند راسل در این کتاب در باب قدرت چنین می‌گوید: «برای جهان امیدی نیست، مگر آن‌که بتوانیم قدرت را مهار کنیم و آن‌ را نه در خدمت این گروه یا آن جبار متعصب، بل‌که در خدمت تمامی نوع بشر به کار گماریم، از سفید و زرد و سیاه، فاشیست و دموکرات؛ زیرا علم وضعی پیش آورده است که یا همه بمانند یا همه بمیرند.»

(گروه فرهنگی هنری خبر گذاری برنا)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

قدرت

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748676″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 کاربرد قدرت، اگر قرار است شکنجه ی بی رحمانه نباشد، باید حصاری از قانون و رسم داشته باشد و پس از تأمل کافی تجویز گردد، و رفتار کسانی که قدرت درباره ی آن ها به کار می رود، دقیقا تحت نظر باشد.

[gap height=”10px”]

قدرت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748676″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 قدرت اقتصادی، برخلاف قدرت نظامی، اصیل نیست بلکه مشتق است. اقتصادیان مکتب قدیم، و کارل مارکس که در این خصوص با آن ها موافق بود، گمان می کردند که در علوم اجتماعی، سودجویی اقتصادی را می توان انگیزه ی اساسی انگاشت، و اشتباه می کردند.

[gap height=”10px”]

قدرت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748676″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 قوانین علم حرکات جامعه، قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین اند، نه برحسب این یا آن شکل از قدرت. برای کشف این قوانین لازم است که نخست اشکال مختلف قدرت را طبقه بندی کنیم، و سپس به مطالعه ی نمونه های تاریخی مهمی بپردازیم که نشان می دهند چگونه سازمان ها و افراد بر زندگی مردمان تسلط یافته اند.

[gap height=”10px”]

قدرت

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

علی یاسینی چراغونی

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748667″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”13% 29%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

چراغونی

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
علی یاسینی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 17px 0px”]

آهنگساز
علی یاسینی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
علی یاسینی

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114563645/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

9 نشانه موفقیت شما… !

9 نشانه موفقیت شما… !

ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت  | 

 

اگر بلندپرواز باشید ، هر از گاهی احساس شکست خواهید کرد. اهداف عالی منجر به لحظاتی اجتناب ناپذیر می شوند که شما هنوز مطابق انتظارات خود عمل نمی کنید.

ما در جهانی زندگی می کنیم که این احساس را تقویت می کند. گرچه اکثر مردم آن را قبول نمی کنند – غیر از مردی که در پشت ذهن ما با برچسب “او که با بیشتر اسباب بازی ها برنده می شود برنده می شود” – ما دارایی های مادی را با موفقیت برابر می دانیم.

شرم آور است که ما درگیر تفکر مادی می شویم زیرا مطمئناً آنرا بهتر می دانیم. مطالعه ای که توسط دانشگاه استرایر انجام شد نشان داد که 90٪ آمریکایی ها معتقدند که خوشبختی نشان دهنده موفقیت بزرگتر از قدرت ، دارایی یا اعتبار است. کمی عمیق تر ، 67٪ موفقیت را “روابط خوب با دوستان و خانواده” تعریف کردند و 60٪ گفتند که این کار دوست داشتن کاری است که برای امرار معاش می کنید. فقط 20٪ اظهار داشتند که ثروت پولی تعیین کننده موفقیت است.

اما گفتن و انجام دادن دو چیز کاملاً متفاوت است.

وقتی نوبت به موفقیت می رسد ، چشمان ما اغلب ما را به بیراهه می کشانند. سخت است که احساس نکنید موفق ترین افراد کسانی هستند که بزرگترین خانه ها ، گرانترین ماشینها و با نفوذترین دوستان را دارند. صرف نظر از آنچه که به دست می آورید ، همیشه شخصی با افراد بیشتر وجود دارد و این باعث می شود شما احساس کنید در حال از دست دادن هستید. مشکل کمبود اسباب بازی شما نیست ؛ اعتقاد بر این است که اسباب بازی ها نشان دهنده موفقیت واقعی است.

موفقیت واقعی مربوط به این است که شما کی هستید و تا چه حد پیشرفت کرده اید. اگر هرگز نگران بودید که آنطور که باید موفق نیستید ، ممکن است خودتان را در برابر معیارهای اشتباه ارزیابی کنید. گاهی اوقات فقط به یک یادآوری نیاز دارید که در زندگی واقعا به موفقیت رسیده اید. شاخص های موفقیت که در پی می آیند به شما در انجام این کار کمک می کنند.

1. شما دیگر مرکز جهان نیستید. 

همه ما افراد “موفقی” را می شناسیم که مانند مرکز جهان عمل می کنند. این دنیای آنهاست و بقیه ما فقط در آن زندگی می کنیم … درست است؟ این موفقیت نیست موفقیت واقعی مستلزم توانایی احساس همدلی است – برای درک این نکته که احساسات و رویاهای دیگران به همان اندازه ما مهم است و ما بدون آنها نمی توانیم موفق شویم.

2. مثبت می مانید. 

امید و خوش بینی از اجزای اساسی یک زندگی شاد هستند. اگر روی چیزهای اشتباهی بنشینید ، تلخ و کینه ای می شوید. وقتی این اتفاق می افتد ، شکست می خورید – مهم نیست که به چه چیزی رسیده اید. موفقیت واقعی به معنای همیشه دیدن جنبه درخشان و باور داشتن قدرت برای بهتر کردن حتی بدترین شرایط است.

3. می دانید که شکست برای همیشه نیست. 

شما آموخته اید که تنها افرادی که هرگز شکست نمی خورند کسانی هستند که تلاش نمی کنند. وقتی شکست می خورید ، به طور خودکار تصور نمی کنید که یک شکست هستید. در عوض ، شما هر شکست را به عنوان فرصتی برای یادگیری چیزی در آغوش می گیرید – و سپس ادامه می دهید. اگر در بعضی مواقع هنوز با این مسئله دست و پنجه نرم می کنید ، بدانید که هرگز موفقیت واقعی را تجربه نخواهید کرد تا زمانی که یاد بگیرید شکست را در آغوش بگیرید. اشتباهات شما با آشکار کردن اینکه در یک مسیر اشتباه هستید ، راه موفقیت شما را هموار می کند. بزرگترین موفقیت معمولاً زمانی رخ می دهد که احساس ناامیدی و گیر افتادن کنید. این ناامیدی است که شما را مجبور می کند متفاوت فکر کنید ، به بیرون از جعبه نگاه کنید و راه حل را که از دست داده اید ، ببینید.

4- شما مسائل را از منظر چشم انداز نگاه میکنید. 

گاهی اتفاقات بدی می افتد. این بخشی از زندگی است. با این حال ، برای اکثر ما ، بدترین روز ما برای کسی که دارای مشکلات واقعی است تعطیلات به نظر می رسد – مانند کافی نبودن غذا برای غذا خوردن ، یا تلاش برای زنده ماندن از یک جنگ داخلی. قفل کردن کلیدهای خود در اتومبیل – یا حتی تحویل گرفتن برای یک ترفیع – بد نیست اگر شما یاد بگیرید که چشم انداز توسعه دهید. اگر توانایی حفظ چشم انداز مشکلات خود را دارید ، آن را به عنوان یک موفقیت بزرگ علامت گذاری کنید.

5. شما در صورت نیاز به کمک کمک می کنید.

امتناع از درخواست کمک ، هر چقدر هم که تقلا می کنید ، نشانه عدم بلوغ عاطفی است. درخواست کمک به این معنی است که دیگر احساس نمی کنید چیزی با اثبات کامل بودن اثبات کرده اید. این نشان می دهد شما از اینکه افراد نقاط ضعف شما را کشف کنند نمی ترسید و می فهمید که هیچ کس به تنهایی موفق نمی شود.

6. می فهمید که زندگی یک بازی با جمع صفر نیست.

یکی از نشانه های مطمئن موفقیت ، توانایی تجلیل از دستاوردهای دیگران با شور و شوق صادقانه است.

7. می توانید تفاوت بین درام و هیجان را تشخیص دهید.

روزهایی را بخاطر می آورید که روابط پایدار خسته کننده بودند و شما به سرعت از هرکسی که با شما آنطور که باید رفتار می کرد خسته شدید؟ اگر آن نوع “درام” مربوط به گذشته است ، تبریک می گویم. اگر ثبات و عمق را به درام ترجیح می دهید ، موفق خواهید شد.

8- شما دیگر به فکر دیگران فکر نمی کنید.

شما فقط درمورد آنچه دیگران فکر می کنند نگران می شوید در حالی که هنوز احساس می کنید چیزی برای اثبات دارید. برعکس ، شما می دانید که “دیگر آن را” ساخته اید وقتی دیگر نگران آن نباشید – وقتی که نسبت به خود و اصول خود صادق هستید و از زندگی خود راضی هستید. شما می دانید که این کار را کرده اید وقتی می فهمید که نظرات دیگران فقط همین است – نظرات هیچ تاثیری در واقعیت ندارند. آنها شما یا شما را تغییر نمی دهند.

9. آنچه را نمی توانید تغییر دهید می پذیرید و آنچه را می توانید تغییر می دهید.

بین بدبینی و عملی تفاوت وجود دارد. اگر طوفانی پیش روی شما باشد ، هیچ کاری نمی توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید. اما هنگامی که قبول کنید طوفان در حال آمدن است ، می توانید برای کاهش اثرات آن کار را شروع کنید. اگر شرکت شما کوچک شود و از کار بیکار شوید ، هر لحظه انکار می کنید هر آنچه در افق انتظار می رود را به تأخیر می اندازد. فقط وقتی می توانید گزینه های خود را جستجو کنید و برای تغییر آنچه می توانید برنامه ریزی کنید ، می توانید حرکت کنید. به عهده گرفتن مسئولیت تغییر چیزهایی که در زندگی خود دوست ندارید یکی از بزرگترین شاخص های موفقیت است.

شهاب مظفری دیدار

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748632″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”10% 35%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

دیدار

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
شهاب مظفری

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
شهاب مظفری

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
علی وانیار

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114562999/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

میلاد باران عشق

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748627″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”45% 95%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

عشق

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
میلاد باران 

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
میلاد باران

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
کوروش سیفوری

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114562992/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

مسعود صادقلو تله

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748623″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”45% 95%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

تله

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
مسعود صادقلو

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
نیما معین

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
علی بیات

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114562998/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

جاستینا بگو برا چی

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748619″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”45% 95%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

بگو برا چی 

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
جاستینا

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
جاستینا

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
ناشناس

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dl.myahanghaa.ir/up/2019/Justina%20-%20Begoo%20Bara%20Chi%20128.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

ارباب ها (کتاب سی و هشتم )

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

ماریانو آزوئلا گونزالز (Mariano Azuela González) رمان‌نویس مکزیکی است. مضمون عمده آثار او نظامی گری و سیاست است.او رمان، آثاری برای تئاتر و نقد ادبینوشته است.او نخستین “رمان نویسان انقلابی” است و بر سایر رمان نویس های اعتراض اجتماعی تأثیر گذاشت.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

نشر  ماهی

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

کشورهایی که تاکنون دزدان اداره شان می کرده اند به انقلابی نیاز دارند که رهبرانش دزد نباشند. حقیقتی تلخ است، اما نمی توان انکار کرد. کافی است نشریات اقلیت را بخوانید تا چهره ی واقعی و عریان روشنفکران و سیاستمداران را ببینید: نمونه ی تمام عیار طبقات ثروتمند و پرورده. نفرت انگیز است. بوی گند لجن از آن ها برمی خیزد، چراکه خود از لجن بیرون آمده اند.
صحنه ی داستان ارباب ها شهر کوچکی است در غرب مکزیک که تحت نفوذ خانواده ای قدرتمند روزگار می گذراند. این خانواده انگل وار شیره ی جان مردم را می مکند. آن ها برای حفظ منافع خود از هیچ کار پلید و خبیثانه ای رویگردان نیستند.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

آزوئلا که در زمان حکومت مادرو، شهردار لاگوس دمورنو بود، به‌خوبی با تلخی‌ها و سیاهی‌های زندگی قربانیان ارباب‌ها آشنایی داشت و در کتاب‌هایش، بی‌هیچ پروایی، این سیاهی‌ها را آشکارا به تصویر می‌کشید. تبهکاری‌ها و دیو سیرتی‌های خانواده‌ی دل یانو در دورنمای این شهر به چشم نمی‌آید، اما قلم آزوئلا ملهم از خشمی آتشین، سیاه‌دلی‌ها و ستمکاری‌های آنان را بی‌پرده شرح می‌دهد. طنز سوزان او بیش از همه، نوکران بالفطره و عمال تزویر ارباب‌ها را هدف می‌گیرد.

با این همه، قلم او به دیگر شخصیت‌هایش مهر می‌ورزد. کسانی چون خوان بینیاس خواربارفروش که یک مکزیکی ساده‌لوح است، همسر پارسایش النا و فرزندانش، اسپرانزا و خوانیتو، که قربانیان ستم این دستگاه‌اند. آن‌ها همگی به ناگزیر در قطب مخالف ارباب‌ها قرار می‌گیرند. نویسنده، در توصیف این خانواده، از خطر ساده‌سازی مفرط استقبال می‌کند و به‌رغم این ساده‌سازی، هنرمندانه توصیفات خود را پذیرفتنی می‌سازد. او شخصیت‌های داستانش را با تمام نقطه ضعف‌های انسانی‌شان به تصویر می‌کشد و خواننده را به آن‌ها علاقه‌مند می‌کند؛ حتی به خواربارفروش احمق و کودک صفت و کندذهنی چون خوان بینیاس، که با وفاداری کورکورانه و بی‌معنی خود نسبت به ارباب‌ها، خود و خانواده‌اش را به خاک سیاه می‌نشاند. آزوئلا حتی نسبت به دون تیموتئو هم مهربان است، آن آزاداندیش کوته‌فکر و کند‌ذهنی که از لابه‌لای اوراق روزنامه رادیکال محبوبش، سوسیالیسم نیم‌پزی آموخته و در امواج آن شده است. جلسات محفل دوستان او، باشگاه انقلابی بیستم نوامبر هم، مثل خود دون تیموتئو ساده و بی‌خاصیت‌اند.

(جی مگ)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

ارباب ها

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748605″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

دون تیموتئو برخاست و با عجله کلیسا را ترک کرد. در باشگاه، حال خوشی داشت. خوارز و مادرو را با مسیح مقایسه کرد و با تأکید و تکرار گفت: «احترام به حقوق همسایگان، یعنی صلح…»

[gap height=”10px”]

ارباب ها

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748605″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

دون تیموتئو که مغلوب احساسات خود شده بود، به زانو افتاد و شتابان دعا کرد: «آری، دوران سلطنت فرا رسد، سلطنت مردم شرافتمند و عادل. مرگ بر سینتیفیکوها. سلطنت مردم پاکدل، سلطنت رحم‌آورندگان و نیکان، آنان که به گفته دون خوستو سیرا در عطش عدل می‌سوزند.»

[gap height=”10px”]

ارباب ها

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748605″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

دون تیمو‌تئو شروع کرد به تداعی اندیشه‌ها: مسیح، رهایی بخش وجدان‌ها. مادرو، رهایی‌بخش فقرا و افتادگان. از هیجان به خود لرزید. عجب موضوعی برای سخنرانی در باشگاه! کشیش با صدای بلند گفت: «ای پدر ما که در آسمانی، نامت مقدس باد و دوران سلطنت فرا رسد.»

[gap height=”10px”]

ارباب ها

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748605″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

هر دو وارد کلیسا شدند. صدای قدم‌های‌شان در فضای تاریک و خنک کلیسا، زیر سقف ضربی، منعکس می‌شد. میز دعای کشیش پیدا نبود و فقط می‌شد حدس زد که کشیشی عبوس و کسل، با شمارش تسبیح، دعایی را زیر لب قرقره می‌کند و ده دوازده زن شال‌به‌سر هم با ناله ضعیفی، جواب‌های دعایش را تکرار می‌کنند. پرهیب ردای ارغوانی سرورمان مسیح در قتلگاه، در سوسوی چراغ نفتی به چشم می‌آمد.

[gap height=”10px”]

ارباب ها

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

شاه کلید ثروت (کتاب سی وششم)

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

ناپلئون هیل (۱۹۷۰-۱۸۸۳)، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی 

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

چند نشر

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

کتاب اینگونه آغاز می‌شود:

«من بزرگ‌ترین بخش ثروت بیکران خود را وقف مردم تمام دنیا می‌کنم که شامل فلسفه‌ی موفقیت فردی می‌شود که به‌واسطه‌ی آن، من این همه ثروت روی هم انباشته‌ام.»

بدین‌سان وصیت‌نامه‌ی یکی از ثروتمندترین مردانی شروع شد که ثروتمندترین ملت روی زمین تا به‌حال به خود دیده است، و اینک به‌عنوان آغاز مقدمه‌ی هر داستانی عمل می‌کند که مهم‌ترین نقطه‌ی عطف را در زندگی تمامی کسانی که آن را مطالعه می‌کنند به‌خوبی مشخص می‌کند.

این داستان اولین‌بار در اواخر پاییز سال ۱۹۰۸ شروع شد، موقعی که اندرو کارنگی مردی را صدا کرد که به او اعتماد داشت و به‌درستی و قضاوتش احترام می‌گذاشت، و آنچه به قول آقای کارنگی «بزرگ‌ترین بخش» ثروت بیکرانش بود نزدش به امانت گذارد، با این شرط که این میراث را در اختیار مردم سرزمینش قرار دهد.

امروز، با گذشت تقریباً صد سال از آن ماجرا، داستانش نوشته می‌شود تا شما از حق خویش در سهیم شدن در این ماترک عظیم آگاه شوید و از شرایطی مطلع شوید که در آن بتوانید این‌گونه عمل کنید.

شاید شما همان کار طبیعی‌ای را انجام دهید که افراد بی‌شماری انجام می‌دادند، یعنی به این نتیجه‌ی غلط برسید: شرایطی که در آن بتوانید در این ماترک عظیم سهیم شوید به‌قدری سخت است که به شما اجازه‌ی این کار را نمی‌دهد. بگذارید خیالتان را راحت کنم و بگویم که این شرایط در دسترس هر شخص بالغِ دارای هوش متوسط قرار دارد، و هیچ حیله یا امید واهی در ارتباط با این شرایط یا این وعده و وعید وجود ندارد.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

کتاب شاه کلید ثروت در دسته‌ی کتاب‌های موفقیت قرار دارد و برای تمام گروه‌های سنی یک کتاب مفید و آموزنده‌ است. این کتاب به افرادی که در جستجوی ثروت و درآمد بالا هستندتوصیه می‌شود. تعداد صفحات نسخه‌ی چاپی کتاب 184 صفحه است که با مطالعه‌ی روزانه 20 دقیقه می‌توانید این کتاب را در 9 روز بخوانید.

کتاب شاه کلید ثروت حجم اندکی دارد و برای افرادی که وقت کافی برای خواندن کتاب‌های طولانی را ندارند و قصد دارند کتابی مختصر با موضوع موفقیت را بخوانند مفید خواهد بود.

(فیدیبو)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

شاه کلید ثروت

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

مغز هر انسانی هم ایستگاهی گیرنده و هم ایستگاهی فرستنده برای تجلی ارتعاشات فکر است، و اثر برانگیزاننده‌ی اصل عقل کل، به‌وسیله‌ی آنچه اغلب به‌عنوان اندیشه‌خوانی معروف است و از طریق حس ششم عمل می‌کند، فکر را به عمل وامی‌دارد

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

دو نوع پاداش در دسترس افرادی است که برای مزد کار می‌کنند. یکی، مزدی است که به‌صورت پول دریافت می‌کنند. دیگری، مهارتی است که از تجارب کسب می‌شود

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

خیال‌پردازان طلایه‌داران تمامی پیشرفت‌های انسان بوده‌اند

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

بدیهی است که موفقیت باعث جذب موفقیت بیشتر، و شکست باعث جذب شکست بیشتر می‌شود

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

این حقیقتی معروف است که دشمنی که شناسایی شده باشد، دشمنی نیمه‌شکست‌خورده است 

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 هیچ کس نمی‌تواند بر کسی یا چیزی مسلط شود، مگر این‌که بر خود مسلط شود 

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 کسی که از چیزی می‌ترسد آزاد نیست

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

هروقت دو ذهن با هم ارتباط برقرار می‌کنند، از آن ارتباط ذهن سومی متولد می‌شود که از روی ذهن قوی‌تر ساخته شده است

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

دیده‌ام که تمامی کسانی که ثروت‌های دیرپا می‌اندوزند، با دو دست گشوده از نردبان ثروت بالا رفته‌اند: یک دست که به سمت بالا دراز شده تا از دیگرانی کمک بگیرد که به نوک نردبان رسیده‌اند و دست دیگر به سمت پایین دراز شده تا به کسانی کمک کند که تازه دارند بالا می‌آیند. 

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748591″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

 عادت همچون یک سیم است؛
هر روز ریسمانی از آن می‌بافیم،
و دست آخر
نمی‌توانیم آن را بشکنیم.
ـ اوراس مان
 

[gap height=”10px”]

شاه کلید ثروت

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]