محسن ابراهیم زاده پانتومیم

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748317″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”49% 90%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

پانتومیم

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
محسن ابراهیم زاده

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
عماد طغرایی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
میلاد ترابی

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114547622/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

محمد علیزاده خنده هاتو قربون

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748311″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”65% 88%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

خنداهتو قربان

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
محمد علیزاده

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
مهراد جم

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
مسعود جهانی

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114547514/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

ساندویچ ژامبون(کتاب بیستم)

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

چارلز بوکوفسکی

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

نگاه

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این اثر شاهد سرنوشت پسر بچه ای می باشیم که داخل محله های فقیر نشین و تهی دست شهر دوران بحران های اقتصادی و جنگ با سختی ها درگیر خواهد بود.

پدر و مادرش دلشان می خواهد که او به جایی برسد، پدرش می خواهد او مهندس شود ولی هیچ زمان رفتار خوبی با او نداشته اند.

پدرش به طور مرتب و پشت سر هم کتکش می زند.

این پسر که هنری چیناسکی نام دارد (نامی که بوکوفسکی برای خودش در کتاب ها برگزیده است. در کتاب هالیوود هم نقش اول چیناسکی نام دارد.) تلاش می نماید بزرگ و خشن شود و اعتبار کسب کند. داخل مدرسه به سبب قیافه زشت و جوش های ناجورش شانس بسیاری نداشته و درس نمی خواند.

درباره نام کتاب موضوعات مختلفی وجود داشته است. به طور مثال آنکه پسر بچه، همانند ژامبون میان ساندویچ بین پدر مادرش گیر کرده یا یادآور صبحانه بچه ها داخل زمان کودکی بوکوفسکی است و…

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این کتاب ما روز به روز شاهد سرکوب و تهی شدن وجود هِنری از قریحه و احساسات، و پر شدنش از خشمی تمام نشدنی هستیم. انزجار او از انسان های جامعه، بیگانگی و انزوا طلبی اش روز به روز رشد می کند. هِنری از زندگی و این جامعه ی مضحک و دور از انسانیت بیزار است و در این باتلاق، مشروب و نوشتن را تنها پناهِ خودش میابد.

همیشه لحن بوکوفسکی را دوست داشته ام، کاملا رک است و با مخاطب اندک تعارفی ندارد!

کتاب ساندویچ ژامبون هم مانند دیگر کتاب هایش سرشار از طنز است، اما طنزی که همیشه غمی عمیق و تلخ را پشت لبخندت جا می گذارد.

همیشه برای سر درآوردن از زندگی نویسندگان مشهور کنجکاوی عجیبی داشته ام. برای همین، دونستن این موضوع که “ساندویچ ژامبون” یک جورایی، زندگی نامه ی نویسنده ی مورد علاقه ی من هم هست، لذت خواندن این کتاب چهارصد صفحه ای را برایم دوچندان کرد. دلم می خواست روز به روز کتاب را بردارم و پا به پای او تمام راه های رفته اش را بروم و دردهایی که در این راه کشیده است را بکشم… دلم می خواست پابه پای او رشد کنم.

(کافه بوک)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

ساندویچ ژامبون

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

اگر بخواین یه اسب باربر و یه اسب مسابقه رو جفت کنین، کره شون نه قدرت داره و نه سرعت. یه نسل برتر از تولید مثل هدفمند به وجود می آد.

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

بعد از مدتی رفتم سمت سالن ورزش. داشتم می رفتم کمدم را خالی کنم. در مورد من دیگر خبری از ورزش و تمرین نبود. مردم همیشه در مورد بوی تمیز و خوب عرق تازه حرف می زنند. کلی هم مجبورند برایش ورزش کنند. اما هیچ وقت در مورد بوی تمیز و خوب گه تازه حرف نمی زنند. واقعا هیچ چیز باشکوه تر از ریدن بعد یک مالشعیر خوب نیست، منظورم وقتی است که شب قبلش بیست، بیست پنج تا خورده باشی. بوی ریدن بعد از چنان خوردنی همه جا پخش می شود و دست کم یک ساعت و نیم هم باقی می ماند. این باعث می شود واقعا بفهمی هنوز زنده ای.

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

چیزی به اسم جنگ خوب و بد وجود نداره. تنها چیز بد توی جنگ شکسته. تو همه جنگ ها هر دو طرف به خاطر انگیزه های خوب جنگیدن. اما توی تاریخ فقط انگیزه طرف پیروز انگیزه اصیل و شریف عنوان شده است. اهمیتی نداره که کی حقه و کی باطل، فقط مهم اینه که کدوم طرف ژنرال ها و ارتش بهتری داشته!

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

در کتابخانه راه می رفتم و کتاب ها را نگاه می کردم. یکی یکی از قفسه در می آوردم. همه شان احمقانه و بی روح بودند. صفحه ها پر از کلمات بودند ولی چیزی برای گفتن وجود نداشت. اگر هم حرفی داشتند، آنقدر کش می دادند که وقتی به آن حرف می رسیدی دیگر حسابی از حوصله افتاده بودی.

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

نمی شد به آدم ها اعتماد کرد. هر طور حساب می کردی باز آدم ها ارزش اعتماد کردن نداشتند.

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

خیلی خب خدا، فرض می کنیم تو واقعا مرا در این شرایط قرار داده ای تا امتحانم کنی. تو مرا با مشکل ترین امتحان ها یعنی پدر و مادر و جوش هایم به آزمون کشیدی. فکر کنم امتحانت را قبول شدم… کشیش به ما گفت که هیچ وقت شک نکنید. به چی شک نکنیم؟ همیشه بیش از حد به من سخت گرفته ای، پس من ازت می خواهم که بیایی پایین و شک مرا برطرف کنی!

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

هرکسی می توانست خوب باشد، اینکه جرئت نمی خواست!

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748307″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

اغلب از پدرم بابت بیرون رفتن با فرنک کمی کتک می خوردم، اما فهمیدم که من به هر حال سهمیه کتکم را خواهم داشت پس بهتر است کارهایی که دوست دارم انجام بدهم.

[gap height=”10px”]

ساندویچ ژامبون

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

سینا سرلک و مهراد جم

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748300″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”61% 82%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

چرا ساکتی؟

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
مهراد جم و سینا سرلک

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
مهراد جم

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
مهرادجم

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114546942/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

علی زند وکیلی آخرین آواز

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748293″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”61% 82%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

آخرین آواز

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
علی زندوکیلی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
علیرضا افکاری

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
آرمین رستگاری

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://www.mybia2music.com/download/114546880/?get=128″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

درس هایی از ایلان ماسک

درس هایی از ایلان ماسک

ترجمه اختصاصی از مقاله مجله موفقیت مترجم: مهدی وفایی مطلق By Michael Mooney | June 23, 2020

او را دوست داشته باشید یا از او متنفر باشید – و افراد زیادی وجود دارند که از هر نظر احساس شور و اشتیاق دارند – کل زندگی وی یک سری درس بوده است.

مشکلاتی برای حل وجود دارد
(فقط سود حاصل از آن را کسب نکنید)

در حال حاضر ، پشت پرده ماسک کارآفرین است: متولد آفریقای جنوبی ، طراحی و فروش یک بازی ویدیویی در سن 12 سالگی ، برای کالج ، سپس به آمریکا به کانادا نقل مکان کرد ، سپس دو روز از استنفورد از مدرسه فارغ التحصیل شد. اولین شرکت او با بیش از 300 میلیون دلار فروخته شد ، دومین شرکت او – چه چیزی به پی پال تبدیل می شود – با قیمتی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار فروخته شد و شخصاً بیش از 150 میلیون دلار از ماسک درآمد. سپس او SpaceX ، اولین شرکت موفق مسافرتی فضایی موفق را آغاز کرد و به ایجاد تسلا کمک کرد.

اگرچه غالباً در این داستان گم می شود ، این واقعیت است که در حالی که ماسک چهار میلیارد دلار مشاغل ایجاد کرده است ، پول هرگز انگیزه محرک او نبود. در حقیقت ، در چندین نوبت ، او تقریباً تمام ثروت خود را در شرط بندی های کلان برای خود سرمایه گذاری کرد ، و این تواناییش برای حل برخی از بزرگترین مشکلات جهان بود.

با اولین شرکت خود با نام Zip2 ، مشک و برادرش در صدد بودند که حضور زودرس اینترنتی را در مشاغل محلی فراهم کند. سپس آنها قصد داشتند معاملات مالی آنلاین را ساده تر كنند. با تسلا With و همچنین شرکت SolarCity ، شرکت پانل خورشیدی که وی با پسرخاله های خود شروع به کار کرد – هدف این است که به تولید و مصرف انرژی تجدید پذیر کمک کند.

او گفت که او SpaceX را در تلاش برای ایجاد  بشریت به گونه ای چند سیاره ای خلق کرد و امیدوار است تا اوایل سال 2040 یک مستعمره هزاران نفری در مریخ داشته باشد.

اما حتی در تلاشهای کمتر شناخته شده او ، تکانه اولیه تمایل به حل مشکلات در مقیاس بزرگ بوده است. در سال 2013 ، موسک برنامه خود را برای “Hyperloop” به یک سیستم حمل و نقل پر سرعت با لوله های عظیم تحت فشار نشان داد و خاطرنشان کرد که دوست دارد مردم بتوانند بین سانفرانسیسکو و لس آنجلس فاصله بگیرند حدود 35 دقیقه طی کنند. چند سال بعد ، ماسك اعلام كرد كه خواستار تغییر شیوه انجام تونل سازی است.

اوایل یک صبح در سال 2016 بود. هنگامی که وی یک سری توییت ارسال کرد ، ظاهراً ماسک در یک ساعت در ترافیک گیر افتاده بود: “ترافیک به من آسیب می زند. من می خواهم یک دستگاه خسته کننده تونل بسازم و شروع به حفاری کنم … ” من واقعاً قصد دارم این کار را انجام دهم. این شرکت “شرکت خسته کننده” نامیده می شود.

در ابتدا به نظر می رسید مانند یک شوخی غیرمستقیم است. اما یک ماه بعد ، وی دوباره توییت کرد: “پیشرفت هیجان انگیز در جبهه تونل. برنامه ریزی کنید تا حفر کردن را در یک ماه یا همین حدود آغاز کنید. ” پاسخ ها از او سؤال كردند كه آیا او جدی است — و ماسك گفت كه او است.

در حالی که این اتفاق می افتاد ، ماسک و SpaceX به دنبال حل مشکلاتی بودند که به نظرشان مشکل دیگری است. از سال 2015 این شرکت شروع به کار بر روی چیزی کرد که آنها Starlink نامیدند ، یک صورت فلکی پیشنهادی از ماهواره ها که امکان دسترسی به اینترنت ماهواره ای با سرعت بالا در سراسر جهان را فراهم می کند. این امر قابلیت باند پهن کم هزینه را برای جوامع کم برخوردار در سراسر کره زمین فراهم می کند.این طرح شامل راه اندازی هزاران ماهواره در مدار با هزینه گزارش شده 10 میلیارد دلار است. بارها و بارها ، موضوع کار او تلاشی است برای یافتن نیازهای برآورده نشده و برآورده ساختن آنها.

برخی از مشکلاتی که او در تلاش برای حل آن است وجود دارد . در همین زمان ، ماسک همچنین OpenAI ، یک شرکت تحقیقاتی غیرانتفاعی را برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از هوش مصنوعی ایجاد کرد – چیزی که او به عنوان یک خطر بالقوه کشنده برای گونه های ما می داند.

غیر ممکن است یک عقیده است 

ایده اصلی SpaceX این بود که شرکت های خصوصی می توانند بهتر از مجموعه نظامی و صنعتی آمریكا عمل كنند و درنهایت سفرهای فضایی را دوباره برقرار كنند. از آنجا که بسیاری از افراد دیگر از جاه طلبی های او مسخره می کردند ، ماسک برای سالها تنها سرمایه گذار این شرکت بود. به این معناست که ، حتی پس از ایجاد دو شرکت سودآور ، او نمی تواند دیگران را از دیدگاه خود قانع کند.

او هرگز در زمینه مهندسی هوافضا کار نکرده است ، اما این مانع وی نشده است. پس از چندین سفر به روسیه برای قیمت گذاری موشک ها ، ماسک تصمیم گرفت کارآمدترین راه برای وارد کردن یک وسیله نقلیه به مدار را برای این شرکت بسازد که بتواند با استفاده از مواد اولیه ، آن را ساخت و قطعات جدید و مراحل مختلفی را که طی می کرد ، اختراع کند. این به او کمک کرد تا کل روند را ساده تر کند.

سالها قبل از آنكه حتی SpaceX حتی به پرتاب اولین موشك خود نزدیك شود ، ماسك توجه خود را به یك مسئله دیگر به ظاهر غیرقابل حل تبدیل كرد: از بین بردن بشریت از سوخت های فسیلی. در سال 2004 ، ماسک به یک سرمایه گذار اولیه و رئیس هیئت مدیره Tesla Motors (اکنون شرکت تسلا موتور) تبدیل شد. چندین دهه محكوم شده بود كه اتومبیلهای برقی بدون داستان موفقیتی در این زمینه حضور داشته باشند. اما ماسک معتقد بود که می توان این کار را انجام داد.

هدف این بود که ابتدا تعداد محدودی از خودروهای اسپرت لوکس ساخته شود که بدون سوختن بنزین بتوانند از بهترین وسایل نقلیه در جاده ها پیشی بگیرند. مرحله 2 ساخت ماشین الکتریکی با قیمت متوسط و با حجم بالاتر بود. سپس ، این برنامه برای ساخت تعداد بیشتری از اتومبیل های برقی و کامیون های ارزان قیمت تر بود.

همه شرکت های او طی چند سال اول موفق بودند. در سال 2006 ، SpaceX بودجه ای را از ناسا به ارزش تقریبی 300 میلیون دلار تأمین کرد. تسلا تولید Roadster خود را در سال 2008 آغاز کرد ، یک ماشین دو درب براق که می توانست 0 تا 60 را در مدت چهار ثانیه باتری الکتریکی طی کند که می توانست بیش از 200 مایل پیش از آنکه نیاز به شارژ داشته باشد حرکت کند. آرنولد شوارتزنگر ، جورج کلونی و لئوناردو دی کاپریو جزو اولین خریداران مشهور بودند. به همین ترتیب ، SolarCity به سرعت دومین نصب کننده پانل های خورشیدی در کشور شد.

در فوریه سال 2017 ، فقط دو ماه پس از توئیت اولیه “شرکت خسته کننده” ، شهردار لس آنجلس قرار بود از دفاتر SpaceX در هاوتورن بازدید کند. دو روز قبل از این بازدید ، ماسک از برخی از مهندسان خود پرسید که شروع به حفر سوراخ در پارکینگ شرکت – در جایی که از آنها مجوزی نمی خواهند؟ به او گفته شد هفته ها طول می کشد تا قسمت زیادی را پاک و شروع به حفر کند.بنا بر گزارش ها ، ماسک پاسخ داد: “امروز شروع کنیم و ببینیم بزرگترین حفره ای که می توانیم بین امروز و بعد از ظهر یکشنبه بکشیم چیست.”

طی چند ساعت ، ماشینها جابجا شده و سوراخی آغاز شد. در زمان بازدید شهردار ، پس از حفر 24 ساعت شبانه روز ، این سوراخ به طول 30 پا ، 50 پا طول و 15 فوت عمق داشت. سال بعد ، شرکت خسته کننده از SpaceX جدا شد.

آنچه به نظر می رسید که به عنوان یک شوخی باهوش شروع شود ، اکنون یک تجارت مستقل بوده است و برنامه هایی برای ساخت تونل در چندین شهر آمریکایی دارد. در سال 2019 ، شرکت خسته کننده با قراردادی 48 میلیون دلاری با شهر لاس وگاس به دلیل پروژه شاتل کردن افراد در زیر مرکز همایش های لاس وگاس پیروز شد.

چند روز پس از تلاش برای پارکینگ ، SpaceX همچنین اولین ماهواره های آزمایش پرواز Starlink خود را راه اندازی کرد. در سال 2019 ، این شرکت بیش از 60 ماهواره را به مدار پرتاب کرد. از آوریل گذشته ، بیش از 350 ماهواره Starlink فعال بودند.

البته ، ماسک اولین کسی نبود که ایده ای برای موشک های صنعت خصوصی ، یا یک شرکت سودآور اتومبیل برقی یا روش جدیدی برای تونل از طریق زمین داشته باشد. اما این ایده ها هرگز مانند او نیروی محرکه و خلاقانه مانند  نداشتند که بتوانند بسیاری از افراد را در مورد آنچه ممکن است متقاعد کنند.

وحشت نکنید .

این رویکرد به خوبی از لحاظ حرفه ای به ماسک نیز خدمت کرده است ، زیرا تلاطم های زیادی رخ داده است. در ابتدا ، تسلا قصد داشت از تعدادی از تأمین کنندگان قطعات مختلف استفاده کند ، اما سرانجام متوجه شد که این شرکت برای ساخت تقریباً هر قسمت از اتومبیل ها – و ماشین هایی که آن قسمت ها را ساخته اند – نیاز دارد.

حرکت نخستین Roadsters در حال حاضر کندتر از آنچه انتظار می رفت هنگام رکود سال 2008 بود ، پیش رفت. ماسک مجبور شد بیش از دو برابر سرمایه گذاری اولیه خود را انجام دهد و این شرکت از دولت ایالات متحده آمریکا وام خواست. تقریباً در همین زمان ، ماسک اولین طلاق خود را پشت سر گذاشت.

SpaceX نیز مبارزات خود را داشته است. سه پرتاب موشک اول این شرکت با انفجارهای قبل از ورود به مدار به پایان رسید. نه تنها به نظر می رسید که سفر به فضا به صورت خصوصی غیر ممکن است و سرمایه گذاری محکوم باشد ، سرمایه اولیه 100 میلیون دلاری موسک نیز عمدتاً از بین رفت. اما در طی چند روز از انفجار سوم ، او به جهانیان اعلام كرد كه می داند چه اشتباهی رخ داده است و بودجه برای پرتاب چهارمین را تأمین کرده است. از آنجا که موسک به طور مداوم رویکرد توسعه دهنده نرم افزار را به مشاغل اعمال می کند – به سرعت حرکت می کند ، رویکردهای ایجاد شده برای مشکلات را نادیده می گیرد ، سرعت را تغییر می دهد — SpaceX توانست ظرف چند ماه دوباره امتحان کند.

چندی نگذشت که چهارمین پرتاب موفقیت آمیز بود ، SpaceX اولین شرکت خصوصی بود که محموله ها را به ایستگاه فضایی بین المللی تحویل داد. پرتاب های موفق تر با ظرفیت های فزاینده تر وجود دارد. طی چند سال ، این شرکت قراردادی ناسا به ارزش 1.6 میلیارد دلار به دست آورد.

ماسک ادعا می کند که شرکت سودآور است. او همچنین گفت که امیدوار است تا سال 2040 مستعمره ای 80،000 نفری را در مریخ تأسیس کند.

تسلا نیز عقب برگشت. در یک مقطع ، در یک بحث و گفتگو در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 ، میت رامنی از تسلا به عنوان نمونه ای از سرمایه گذاری های بد توسط دولت اوباما یاد کرد. در همان سال ، شرکت Model Model S را منتشر کرد ، یک سدان شیک که می تواند از 0 تا 60 در کمتر از سه ثانیه برود و باتری با قدرت تقریباً 400 مایل دوام داشته باشد – و همچنین با یک خلبان خودکار ، خود رانندگی همراه است.

تسلا نه تنها وام دولت خود را نه سال قبل بازپرداخت كرد ، مالیات دهندگان آمریكایی با سود حدود 20 میلیون دلار سود این شركت را به دست آوردند. در نقاط مختلف طی یک سال گذشته ، تسلا از نظر سرمایه بازار ارزش بیشتری نسبت به جنرال موتورز و فورد به همراه داشته است.

در سال 2018 ، هنگامی که SpaceX موشک سنگین Falcon Heavy – قدرتمندترین موشک خود را که تاکنون پرتاب شد- آزمایش کرد ،، شامل ماشین خود ماسک Roadster بود. . عکس هایی از اتومبیل که در حال چرخش در کره زمین است نشانه ای بر روی داشبورد نشان می داد. در این مقاله آمده است: وحشت نکنید!”

موفقیت نیاز به فداکاری دارد

تمرکز شدید ماسک افسانه ای است. از داستانهای وی که در هفته 120 ساعت کار می کند تا راهی که بتواند مشکل را از بین ببرد ، در دنیایی از افکار خود گم شده است. این همیشه به یک همراه یا همکار عالی تبدیل نمی شود. اما این بخشی از فداکاری است که وی در حمله به برخی از مهمترین مشکلات این سیاره انجام داده است.

وی گفت: “هیچ کس تا به امروزبا 40 ساعت کار در هفته جهان را تغییر نداده است.”

ثروت او 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود ، اما به نظر می رسد تا ابد بی قرار است. او گفت که ذهن او غیرقابل کنترل و گاه غیرقابل تحمل می شود. و موفقیت های او مهم نیست ، او همیشه در حال مبارزه با کسی یا چیزی است.

با نگاهی کوتاه به این سالها ، او به جهانیان نشان داد که او یک ربات یا بیگانه نیست. در واقع ، احساسات او می تواند به همان اندازه انگیزه او برای نوآوری باشد. او و همسر اولش ، جاستین ویلسون ، حضانت پنج پسر خود را به اشتراک می گذارند.

پسر اول آنها در سن 10 هفتگی در اثر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد درگذشت.) در ماه مه ، او و گریمز از پسر بچه دیگری استقبال کردند. به گفته اکثر ، ماسک یک پدر متوجه است ، اما ویلسون همچنین نوشته است که ازدواج آنها “ناسالم” بوده است. ماسک سه بار طلاق گرفته است. طبق گزارش ها او با پدرش صحبت نمی کند. و او در مورد تنهایی عمیق او علنی صحبت می کند.

او  کارمندانش نیز قربانی می کند. برای دیدار با برخی مهلت های جاه طلبانه موسک ، بسیاری دیگر از مهندسین ، ماشینیان ، طراحان و توسعه دهندگان 10 ساعت در روز و هفت روز در هفته کار می کنند .

ماسک در اپیزود 60 دقیقه ای درباره استرالیا درباره ساختن تسلا بزرگترین باتری لیتیوم یونی جهان در استرالیا جنوبی ، گفت تقریباً غیرقابل دستی ، رفع بحران ویرانگر انرژی این کشور “آسان” خواهد بود. وقتی گفته شد که هزینه زیاد انرژی باعث می شود برق چیزی از کالاهای لوکس باشد ،حرف  ماسک باورنکردنی بود.

“واقعاً؟” دوباره پرسید

به او گفته شد که استرالیایی هایی وجود دارد که هر روز تعجب می کنند که آیا می توانند چراغ خود را روشن کنند ، با تعجب از اینکه آیا باید بدون غذا بروند.

ماسک گفت: “من چنین انتظاری را نداشتم.” سرش را چرخاند ، لحظه ای نگاه کرد و سخت بلعید. سپس به گزارشگر نگاه کرد و با اطمینان گفت:

وی گفت: “ما سخت تر کار خواهیم کرد.”

یک چشم انداز قدرتمند می تواند برای برخی از موارد کمی کوچک به وجود بیاید

ماسک از میان می رود و برخی از ویژگی های دیگر در مورد کامیون جدید را توضیح می دهد: سیستم تعلیق هوای تطبیقی ، تخت غول پیکر کامیون ، سرعت باورنکردنی و قابلیت های بکسل. این شتاب سریع تر از پورشه 911 است و می تواند یک فورد F-150 را در یک جنگ سخت از بین ببرد. او توضیح می دهد که قیمت زیر 40000 دلار شروع می شود و جمعیت در اتاق دوباره غرق می شوندو شیشه کامیون میشکند.

در توییتر و در بخش دیدگاه های پخش مستقیم این رویداد در یوتیوب ، مردم در حال حاضر حدس می زنند که تا چه اندازه سهام تسلا رکود خواهد زد. در عرض چند دقیقه ، روزهایی وجود دارد که درباره پنجره های شکسته شوخی می کنند. منتقدان بدن را “کینه توز” می نامند. بعضی از Redditor می گویند این همه اشکال است.

قبل از اینکه کسی تذکر بدهد ، ماسک تقریباً در صحنه ایستاده است: چیز دیگری است.

او می گوید: “آره ،” “ما همچنین ATV ساختیم.”

مردی که در کلاه ایمنی قرار دارد ، چهار چرخ سیاه و سفید براق را روی صحنه سوار می کند. او در را باز می کند و ATV را مستقیماً به تخت کامیون سوار می کند. ماسک توضیح می دهد که برخی از مدل های کامیون نیز با چهار چرخ همراه خواهند بود.

در انتهای ارائه ، ماسک به جمعیت می گوید که این شرکت تا ساعات شب سواری را در سیبرتراک ارائه می دهد. او مانند میزبان یک مهمانی بزرگ ، او همه را تشویق می کند که ، اوقات خوبی داشته باشند. سپس ، درست قبل از پیاده شدن ، یک لحظه یا دو لحظه مکث می کند.

سهام شرکت در حقیقت طی روز بعد حدود 6 درصد کاهش می یابد. اما مردم به بینش ماسک اعتماد دارند. آنها به توانایی او در دیدن اعتماد دارند. کمتر از یک هفته بعد ، تسلا اعلام خواهد کرد که بیش از 250،000 پیش سفارش برای Cybertruck دریافت کرده است ، که نماینده میلیارد ها دلار درآمد آینده است.

در طی چند هفته ، سهام شرکت به آنچه که فقط در طی چند ماه قبل از فاش شدن Cybertruck بود ، به سطح جدید تقریباً چهار برابر خواهد رسید. دوست دختر او ، گریمز نیز اعلام خواهد کرد که از ماسک باردار است.

طراحی آینده آسان نیست. در هر فرایند ابتکاری همیشه اشکالاتی وجود خواهد داشت. زندگی پر است از لحظات شرم آور ، شیشه شکسته غیر منتظره ، منتقدان خوشحال می شوند که شما را به مبارزه می بینند. تعداد زیادی از مردم شکست می خورند یا از بین می روند.

اما این ماسک است. در عوض ، بازوها و کمان های خود را به روی مخاطب باز می کند. سپس او با یک قدم هدفمند در ایستگاه خاموش راه می رود ، آماده برای حل یک مشکل جدید است.

بیشعوری (کتاب نوزدهم)

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

خاویر کرمنت

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

تیسا

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

کتاب بیشعوری با عنوان فرعی راهنمای عملی شناخت و درمانِ خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت، اثری است که می‌توان موضوع آن را روانشناسی، خودشناسی، شخصیت‌شناسی، اختلالات شخصیتی و رفتارشناسی در نظر گرفت اما با این حال، کتاب بیشعوری در درجه اول یک کتاب طنز است

آیا از اینکه همسایه‌تان زباله‌هایش را در جوی آب می‌ریزد عصبانی هستید؟ آیا تا به حال پیش آمده که در اداره‌ای برای گرفتن یک امضا روزها و ساعت‌ها در آمدوشد باشید؟ آیا احساس می‌کنید برخوردهای رئیس‌تان با شما توهین‌آمیز است؟ آیا با شنیدن حرف‌های سیاست‌مداران دچار رعشه و ناسزاگویی می‌شوید؟ هیچ دلتان خواسته یک صندلی را بر فرق پزشکی بکوبید که بدون آنکه اجازه بدهد در مورد بیماری‌تان توضیحی بدهید شروع به نوشتن نسخه کرده است؟ آیا از دیدن مجری‌های تلویزیون عصبی می‌شوید؟ آیا وسوسه خفه‌کردن فامیل‌هایی که دائما مشغول فضولی و نصیحت و بزرگ‌تری‌اند، زیاد به سراغتان می‌آید؟ با همکاران از زیرِ کار دررو و زیرآب‌زن زیاد دست به یقه می‌شوید؟ آیا هر هفته دوستانی به سراغتان می‌آیند که بخواهند شما را به فعالیت تجاری یا آیین جدیدی دعوت یا دست‌کم چاگرایتان را باز کنند؟ رابطه‌تان با همسرتان چطور است؟ به فکر جداشدن از او هستید یا آن‌قدر شرور است که حتی جرئت جداشدن از او را هم ندارید؟

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

همان‌طور که از عنوان کتاب برمی‌آید، این کتاب در مورد بیشعوری است. قالب اصلی کتاب طنز است و بسیار مهم است که این موضوع را مورد توجه قرار دهید. در این کتاب شما باید یک اثر که از نتایج تحقیقات و نظر دانشمندان حوزه‌های مختلف استفاده کرده باشد، روبه‌رو نیستید.

نویسنده در ابتدای کتاب، مقدمه‌ای از زندگی خودش و اینکه چطور متوجه شده آدم بیشعوری است ارائه می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه رفتار خود را اصلاح کرده است و حالا می‌خواهد به دیگر بی‌شعورها هم کمک کند تا آن‌ها خودشان را اصلاح کنند. خاویر کرمنت اعتقاد دارد که شاید نتوان تعریف دقیقی از بیشعوری ارائه کرد اما می‌توان به‌راحتی آن را تشخیص داد. (کافه بوک)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

بیشعوری

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

تنها راه بهبود کیفیت آموزشی، بیرون کردنِ بی‌شعورها از نظام آموزشی و بازگرداندن اهداف اصلی آموزش و پرورش، یعنی آموختن فکر کردن، خواندن و نوشتن به بچه‌هاست.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

یکی از چیزهایی که بی‌شعورهای عرفان‌باز در آن استادند، هنر سرقت تالیفات و اختراعات دیگران است. احتمالا به عقیده آنها که معتقدند همه‌چیز از آنِ خداوند است، تنها چیزی که در سرقت ایده‌ها و حتی ابداعات دیگران و ادعای تملکشان جایز نیست، درنگ است.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large” col_style=”divided”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

رام‌ترین نوع بی‌شعورها، بی‌شعورهای آب‌زیرکاهند. البته منظور این نیست که این نوع بی‌شعورها کم‌خطرتر از بقیه بی‌شعورهایند، بلکه منظور این است که زیاد به چشم نمی‌آیند. بی‌شعورهای آب‌زیرکاه با مشاهده واکنش جامعه نسبت به بی‌شعورهای تمام‌عیار ترجیح می‌دهند که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان شوند، اما در عین حال همواره می‌دانند که چگونه این خنجر غلاف‌شده را به‌موقع بیرون بکشند و بدون اینکه هیچ‌کس تصورش را بکند، کار خودشان را بکنند.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

بی‌شعورها همیشه در حکم معمایی برای دیگرانند. کارهایشان همان‌قدر متناقض و ناساز است که یک جوجه‌تیغی بخواهد بادکنک بفروشد. این مشکل پیش از هر چیز به خودفریبی و دمدمی مزاجی بی‌شعورها بازمی‌گردد.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

بی‌شعورها همیشه وجود داشته‌اند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمام آنچه درباره تاریخ بی‌شعوری باید دانست، همین است.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

تقریبا همه در این امر اتفاق نظر دارند که بی‌شعور کسی است که رفتار وقیح و نفرت‌انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز می‌دهد و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسانده قلبا خوشحال است.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748259″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

هر آدمی، چه پولدار و چه بی‌پول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان ممکن است به بی‌شعوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کودن بودن، هیچ‌کدام مانع از ابتلا به این عارضه نمی‌شوند. به عبارت دیگر، بی‌شعوری مرضی است که می‌تواند هر کسی را در هر زمانی، بدون هیچ هشداری، آلوده کند.

[gap height=”10px”]

بیشعوری

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

کتاب باباگوریو (کتاب هجدهم)

کتاب باباگوریو (کتاب هجدهم)

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747790″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نویسنده

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

اُنوره دو بالزاک (به فرانسوی: Honoré de Balzac) (زاده ۲۰ مه ۱۷۹۹ – درگذشتهٔ ۱۸ اوت ۱۸۵۰) نویسندهٔ نامدار فرانسوی است که او را پیشوای مکتب واقع‌گرایی (ادبیات) اجتماعی می‌دانند.

«کمدی انسانی» نامی است که بالزاک برای مجموعه آثار خود که حدود ۹۰ رمان و داستان کوتاه را دربرمی‌گیرد برگزیده‌است. توصیفات دقیق و گیرا از فضای حوادث و تحلیل نازک‌بینانه روحیات شخصیت‌های داستان بالزاک را به یکی از شناخته‌شده‌ترین و تأثیرگذارترین رمان‌نویسان دو قرن اخیر تبدیل کرده‌است.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

ناشر

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

مرکز

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747791″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747792″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

موضوع

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

این کتاب در مورد پیرمرد رشته فروش سابق، گوریو است که دو دخترش را از هرچیزی در این دنیا بیشتر دوست دارد و به معنای واقعی کلمه حاضر است برای آن ها بمیرد. گوریو یک پیرمرد با عزت و احترام است که همه ثروت خود را برای خوشبختی دخترانش خرج کرده و حالا خود در پانسیون خانم ووکر زندگی ساده ای دارد. در این پانسیون گوریو را بابا گوریو صدا می زنند.

بابا گوریو به خاطر علاقه بیش از خود به دخترانش، همه جور رنجی را تحمل می کند. از رنج تحقیر شدن توسط دامادهایش گرفته تا رنج گرسنگی و حتی نادیده گرفته شدن توسط دختران خودش. او فقط می خواد دخترانش در زندگی کمبودی نداشته باشند.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

نقد

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

بالزاک کتابش را با توصیف هایی مفصل در مورد محیط پانسیون خانم ووکر و همچنین با تشریح شخصیت آدم هایی که در آن سکونت دارند شروع می کند. کلماتی که پس از خواندن آن ها کاملا متوجه می شوید که با چه آدم هایی در این این رمان روبه‌رو هستید. اما این توصیف های خواندنی تنها شروع داستان است و شما هرچقدر جلوتر بروید خواندن بابا گوریو برایتان دلچسب تر و زیباتر می شود.

و پایان کتاب. یک پایان درجه یک، سرشار از احساسات و بی نهایت تاثیر گذار، در حدی که خود نویسنده هم تحت تاثیر قرار گرفته و مترجم، مهدی سحابی، این موضوع را به خوبی در قالب یک توضیح کوتاه به خواننده می فهماند

(کافه بوک)

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”2747793″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بخش هایی از کتاب

باباگوریو

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

خدایی هست و حتما دنیای بهتری برای ما خلق کرده، وگرنه این دنیای خاکی معنایی ندارد.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

شاید عشق چیزی نباشد جز قدردانی از خوشی.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

چه چیزی زیباتر از این که نظر به زندگی ات بیندازی و ببینی کوچک ترین لکه ای به دامنش ننشسته.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

همه ملت ها آزادی را مثل بت می پرستند؛ اما در همه دنیا کو یک ملت آزاد؟

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

چیزی به اسم اصول اخلاقی وجود ندارد، هرچه هست رویداد است؛ قانون وجود ندارد، هرچه هست شرایط است: انسان برتر با رویدادها و شرایط کنار می آید و آن ها را هدایت می کند.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

ثروتِ سریع مساله ای است که امروزه پنجاه هزار جوان قصد دارند حلش کنند، جوان هایی که همه در وضعیت شما هستند. شما یک واحدِ این رقم اید. خودتان حساب کنید چه تقلایی باید بکنید و مبارزه چقدر وحشیانه است. باید مثل عنکبوت های زندانی همدیگر را بخورید چون بدیهی است که پنجاه هزار سِمَتِ خوب موجود نیست. می دانید در این مملکت چطور باید ترقی کرد؟ یا با درخششِ نبوغ یا با شگرد فساد. یا باید مثل یک گلوله توپ میان این توده آدم راه باز کنید، یا این که مثل طاعون به جان شان بیفتید. شرافت به هیچ دردی نمی خورد. همه در مقابل قدرت نابغه کمر خم می کنند. البته ازش متنفرند، سعی می کنند بدنامش کنند، چون همه را برای خودش برمی دارد و به کسی چیزی نمی دهد، اما اگر پایداری کند بالااخره جلوش زانو می زنند؛ در یک کلمه، اگر نتوانید زیر لجن دفنش کنند زانو می زنند و می پرستندش.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

ما زن ها هیچ وقت چیزی را که هیچ کس نخواهدش نمی خواهیم.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

افرادی هم هستند که مزدور صفت به دنیا آمده اند و هیچ خوبی ای در حق دوستان و نزدیکان شان نمی کنند، چون این وظیفه شان است؛ در حالی که با خدمت به غریبه ها خودستایی شان ارضا می شود: هر چقدر کانون عواطف شان به ایشان نزدیک تر باشد کم تر محبت می کنند؛ هر چقدر دورتر باشد علاقه و توجه بیشتری نشان می دهند.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

چه کسی می تواند بگوید دیدن کدام یک از این دو دهشتناک تر است، دل های خشکیده یا جمجمه های تهی شده؟

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”2748247″ image_size=”thumbnail” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

بابا گوریو پیرمرد کمابیش شصت و نه ساله، در سال ۱۸۱۳ پس از ترک کار و فعالیت در خانه خانم ووکر گوشه گرفته بود.

[gap height=”10px”]

باباگوریو

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

ماکان باند با تو

[section bg_color=”rgb(227, 75, 75)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2748242″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_pos=”48% 55%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

با تو 

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2747996″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

خواننده
ماکان بند

[/featured_box]
[featured_box img=”2747994″ img_width=”63″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

آهنگساز
یاشار خسروی

[/featured_box]
[featured_box img=”2747989″ img_width=”57″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

تنظیم
مهرشاد

[/featured_box]
[button text=”دانلود” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://b2n.ir/873238″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

چرا روابط دوپارچه خطرناک تر از آن هستند که به نظر برسند

چرا روابط دوپارچه خطرناک تر از آن هستند که به نظر برسند

ترجمه اختصاصی از مقاله مجله گول کست By Flavia Medrut -May 19, 2020

 

همه ما با نزدیکترین دوستان خود فراز و نشیب هایی داریم – همیشه نمی تواند عالی باشد. با این وجود ، اختلاف نظر بین اختلافات کوچک هر از گاهی و یا مداوم داشتن  مورد یک دوست وجود دارد.

بسیاری از ما می توانیم تفاوت بین یک دوست واقعی و یک فرد سمی را بگوییم ، اما در مورد کسانی که ما را در یک غلتک هیجانی نگه می دارند ، چه می گویم؟ کسانی که با آنها احساسات مثبت و منفی را همزمان تجربه می کنیم.

ما می دانیم که باید از روابط سمی خلاص شویم ، اما ما درمورد آنچه که باید درباره روابط دوسویه انجام شود ، اطمینان نداریم. شاید نزدیکترین کسی که شما برای جلوگیری از این نوع دوستی ها آمده اید ، به خود بگویید چیزی مثل “خوب ، ما همدیگر را غالباً نمی بینیم ، بنابراین حدس می زنم که می توانم از پس آن برآیم.”

اما حقیقت این است که شما نمی توانید پس از مدتی آن را کنترل کنید.از نظر عاطفی آنها بدترین نوع هستند  ، روابط دوسوئی در واقع می تواند برخورد با ناسازگاری و عدم اطمینان به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد.

بنابراین یک رابطه دوسویه چیست؟

در روانشناسی ، دوگانگی به عنوان “رابطه متضاد بین دو موضع خود” تعریف می شود: یکی تغییر و طرف دیگر طرفداری از ثبات مشکل ساز “(براگا و همکاران ، 2019).

در روابط ، دوگانگی وقتی اتفاق می افتد که همزیستی مخالف عواطف نسبت به فرد وجود داشته باشد. بعضی اوقات از ارتباط با کسی لذت می برید ، و بعضی اوقات تعجب می کنید که چرا هنوز دوست هستید. شما واقعاً نمی دانید که آیا می توانید به آنها اعتماد کنید .

این می تواند مشکل باشد زیرا همه روابط حاوی عواطف متضاد گاهی است ، اما اگر تمایل بیشتری به گفتن “نه” دارید ، اما هنوز هم برای آنها کار می کنید یا کارهایی انجام می دهید ، پاسخ خود را دارید. با این حال ، فقط برای اینکه به درستی تجزیه و تحلیل وضعیت خود را انجام دهید ، اجازه دهید برخی از نشانه های واضح را در مورد اینکه شما در یک رابطه مبهم قرار دارید ، مرور کنیم.

چگونه یک رابطه مبهم را تشخیص دهیم؟

شما ممکن است فکر کنید که فقط حرف شما این است که در رابطه با دوستی شما مشکلی وجود دارد ، اما اگر نگاه دقیق تری داشته باشید ، خواهید دید که دلایل واقعی بسیاری در پشت شک شما وجود دارد.

این افراد می دانند چه کاری انجام می دهند. اگر آنها به هر وجه احساس بدی ایجاد می کنند ، می دانند که بعد چه بگویند – چیزی که به اندازه کافی خوب باشد تا شما را در منطقه خاکستری سردرگمی نگه دارد.

آیا آنها هنوز هم می خواهند با شما دوست شوند؟ در اینجا چند پرچم قرمز وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

1. همیشه در مورد آنها است 

شما عادت کرده اید که داستان های آنها را به طور مداوم گوش کنید و حتی ممکن است شما را آزار ندهد. اما در اینجا شما ، مشتاق گفتن چیزی در مورد خودتان هستید. آنها حدود دو دقیقه به شما “مرحله” می دهند و در مرحله بعد شما را با چیزی مانند “اوه ، این هیچ چیز نیستند. بگذارید به شما بگویم چه کار کردم وقتی … ”

هر چیزی که شما بگویید هرگز تجربیات آنها را “ضرب و شتم” نخواهد کرد. آنها همیشه داستان دراماتیک تری برای به اشتراک گذاشتن ، دستیابی به موفقیت بیشتر یا نزدیکی بهتر دارند.

و به نوعی هنوز نمی دانید چه فکر کنید … آنها چند دقیقه به شما گوش کردند تا شاید فقط صحبت کنند. در واقع ، این احتمال وجود دارد که آنها فقط خود جذب شوند و شما به یک دوست نیاز دارید که بتواند در آنجا باشد.

2. آنها شما را تضعیف می كنند

یک دوست  از نظرات و طعنه های منفعلانه استفاده خواهد کرد تا احساس بدی به شما دست دهد. نه تنها آنها به احساسات شما اهمیت نمی دهند بلکه از صدمه دیدن به شما رضایت می گیرند.

اگر دوستی دارید که از شما پشتیبانی نمی کند یا رفتار بدی را ممکن می کند ، باید سریع از آن رابطه خارج شوید!

3. آنها نسبت به شما حسادت می کنند

در روابط ، حسادت غالباً با رفتارهای تضعیف كننده همراه است. یک شخص همیشه شما را تضعیف می کند زیرا فکر می کند آنها خیلی بهتر از شما هستند. بعضی اوقات آنها این کار را انجام می دهند ، زیرا حسادت دارند ، احساس فرومایگی می کنند و باید شما را به سمت پایین بکشند.

شما هرگز نمی دانید که آیا آنها واقعاً برای شما خوشحال هستند. این افراد غالباً هر وقت خبرهای خوبی را به آن ها  ارائه می دهید لبخندی جعلی به شما نشان می دهند یا به سرعت موضوع را تغییر می دهند. به این جزئیات کوچک توجه کنید.

بیاموزید که چگونه مقابله کنید. 

گرفتن ورق کاغذ و نوشتن تمام جوانب مثبت و منفی دوستی شما اولین و مفیدترین اقدامی است که باید در فهمیدن جایگاه این فرد با آن انجام دهید. اگر نکات منفی بیشتری وجود دارد ، می دانید که در مورد آنها فکر کنید.

در مرحله بعد ، با گفتن به آنها مرزهای واضح و مشخصی را تعیین کنید . می دانم که پایان دادن به دوستی کار سختی است ، اما حفظ دوستانه شما را مجنون خواهد کرد.

شما باید این کار را با گفتگو رو در رو با آنها انجام دهید. به هر دلیلی که ممکن است مجبور شوید به آن پایان دهید  ، باید آنها را به روشنی بیان کنید و آن شخص را مجبور کنید تا درک کند که شما به دنبال عذرخواهی یا راههای ترمیم روابط خود نیستید.

صادق باشید و دوباره بهانه ای برای رفتار بد خود پیدا نکنید. به سادگی نیازهایی را که برآورده نمی شود بیان کنید. اگر این احساس راحتی بیشتری به شما می دهد  بروید. حتی اگر احمقانه به نظر برسد ، این یک راه خوب برای دور شدن و سرزنش نکردن همه چیز بر روی آنهاست.

اگر فکر نمی کنید که قدرت انجام این کار را به صورت حضوری نداشته باشید ، برای آنها پیامک ارسال کنید یا به آرامی بگذرید و با نگفتن به  آنها ناپدید شوید و به آنها بگویید که خیلی مشغول ملاقات هستید.  احتمالاً بسیار چشمگیر خواهند شد ، اما شما باید آنها را نادیده بگیرید.

این به شکستن یک رابطه عاشقانه شباهت دارد ، اما بدون توجه به نوع روابط ، به همان شکل پیش می رود. گاهی اوقات این فقط کار نمی کند و شما باید مردم را از زندگی خود جدا کنید. پلاگین را می کشید یا قیمت آن را می پردازید.

خلاصه …

روابط دوسویه نسبت به روابط سمی بسیار دشوار است زیرا به منابع بسیار بیشتری احتیاج دارند. وقتی می دانید که فردی سمی است ، راحت تر می توانید خود را از رفتار خود جدا کنید. دوگانگی ، یعنی ندانستن ، پیچیدگی آن است.

شاید حوزه های مورد علاقه شما از هم جدا شوند یا شاید این چیزهای مشترکی برای شروع آن نداشته باشید. برخی از ما مردم را می پسندیم و به روابط دوپارچه آویزان هستیم زیرا به سادگی نمی توانیم “نه” بگوییم. با این حال ، حفظ چنین رابطه ای به هیچ یک از شما کمک نمی کند.

فروپاشی دوستی دشوار است ، اما بدانید که شما شخص بدی برای تعیین مرزها نیستید. شما فقط مراقب سلامتی روانی خود هستید و جایی را برای دوستی که در واقع واقعی هستند ایجاد می کنید.